สีกันสาดโปร่งแสงยอดนิยม

BPบุญนำพาขอแนะนำ สีกันสาดโปร่งแสงที่มักนิยมใช้กันมีทั้งหมด 5 สี ดังนี้

✔ สีฟ้า : เป็นสีที่ดูแล้วสบายตา ปลอดโปร่ง บางตำราบอกว่าเป็นสีแห่งความโศกเศร้า จึงไม่เหมาะที่จะทำเป็นกันสาดร้านค้า แต่เหมาะสำหรับติดกันสาดกับที่อยู่อาศัยมากกว่า หากจะใช้เป็นสีกันสาดร้านค้า ควรเป็นสีฟ้าอมเขียว

✔ สีเทา : มีความหมายถึงความเป็นกลาง ทางจิตวิทยาหมายถึงความสงบ และไม่ได้มีความหมายเรื่องโชคและทรัพย์เป็นพิเศษ จึงเหมาะทำเป็นกันสาดของที่อยู่อาศัยมากกว่าร้านค้า

✔ สีขาว : เป็นแม่สีแก่ทุก ๆ สี เป็นตัวแทนแห่งความสะอาด การใช้กันสาดเป็นสีขาวแม้ว่าจะมีข้อจำกัดที่ต้องหมั่นทำความสะอาดบ่อย ๆ แต่เข้ากับการตกแต่งบ้านทุกสไตล์ โดยเฉพาะกันสาดโพลีคาร์บอเนต ทำเป็นกันสาดโปร่งแสงตามหน้าต่างได้สวย

✔ สีน้ำตาล : ให้ผลทางความรู้สึกว่าอบอุ่น สุขุม เยือกเย็น เหมาะสำหรับติดตั้งกับที่อยู่อาศัย และมักมองว่าเป็นสีของผู้สูงอายุ จึงอาจเหมาะกับบ้านที่ไม่อยากให้มีสีสันฉูดฉาดมากเกินไปนั่นเอง และมีความหมายถึงเรื่องทรัพย์สินที่มั่นคง จึงสามารถใช้เป็นสีกันสาดร้านค้าได้ดี

✔ สีเขียว : เป็นตัวแทนของธาตุไม้ ให้คุณได้รู้สึกถึงความเจริญเติบโต งอกงาม มีความหมายเป็นนัยถึงความรุ่งเรือง เหมาะสำหรับติดตั้งกันสาดร้านค้า ร้านอาหาร ที่ทำการค้าขาย