ทดสอบแผ่นหลังคาไวนิล03

ทิ้งก้อนน้ำหนักลงบนแผ่นวนิล เพื่อทดสอบความแข็งแรง

Leave a comment

Facebook