แผ่นหลังคาไวนิล (ทดสอบความแข็งแรง)

แผ่นหลังคาไวนิล มีความแข็งแรงมากแค่ไหน

แผ่นหลังคาไวนิล (ลอนซีแพคโมเนีย) ผลิตจาก aPVC มีความเหนี่ยวไม่กรอบแตกง่าย ลักษณะแผ่น มีความหนา 2.5 มม. ขนาด 1 x 5.60 เมตร ติดตั้งง่ายพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งเฉพาะตัว เช่น ครอบหวน็อต, เข้ามุม, จั่ว เป็นต้น

ภายในบทความนี้ BP ได้ทำการทดสอบประสิทธิภาพของ แผ่นหลังคาไวนิล (ลอนซีแพคโมเนีย) ด้วยการปล่อยก้อนน้ำหนัก ขนาดต่างๆลงไปบนแผ่นไวนิลจากความสูงเดียวกัน เพื่อดูความแข็งแรงของแผ่นไวนิลที่ติดตั้งบนโครง ความยืดหยุ่น และความทนทานของตัวแผ่นไวนิล

 

วิธีการทดลอง
นำก้อนน้ำหนักขนาด 1.25 Kg ปล่อยลงจากความสูง 1.5 เมตร (โดยที่แผ่นไวนิลที่ทำการทดลอง คือรุ่น ไวนิลลอน (ลอนซีแพคโมเนีย) ที่ทำการติดตั้งลงบนโครงสร้างขนาดเล็ก
การทดลอง จะทดลองทั้งหมด 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 ทดลองกับแผ่นไวนิลที่ติดตั้งบนโครงทั่วไป
ครั้งที่ 2 ทดลองกับแผ่นไวนิลที่มีการตัดเฉียง

สรุปผลการทดลองทั้งสองครั้ง แผ่นหลังคาไวนิล (ลอนซีแพคโมเนีย) สามารถทนแรงกระแทกได้ และมีความยืดหยุ่นไม่แตกหัก บริเวณพื้นผิวด้านบน เกิดรอยถลอกเล็กน้อย ส่วนบริเวณด้านล่างเห็นรอยยุบตัวเล็กน้อยแต่ไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับตัวแผ่น

 

แผ่นหลังคาไวนิล

ก้อนน้ำหนักขนาด 1.25Kg ลงบนแผ่นไวนิล

แผ่นหลังคาไวนิล

ทิ้งก้อนน้ำหนักลงบนแผ่นไวนิล จากความสูง 1.5 เมตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผ่นหลังคาไวนิล

พื้นผิวด้านบนหลังกระแทก

แผ่นหลังคาไวนิล

พื้นผิวด้านล่าง ของแผ่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# แผ่นหลังคาไวนิล #มาตราฐาน BP