fbpx

ขนาดพิเศษ – รางน้ำสั่งผลิตขนาดใหญ่พิเศษ สำหรับหน้างานประเภท โรงงานอุตสาหกรรม, อาคารหอประชุมขนาดใหญ่, ห้างสรรพสินค้า, อาคารจัดแสดงผลงาน เป็นต้น สามารถสั่งผลิตตามขนาดที่ต้องการ หรือ เลือกผลิตตามแม่พิมพ์มาตรฐานของทางบริษัท ดังนี้

ขนาดพิเศษ – รางน้ำสั่งผลิตขนาดใหญ่พิเศษ สำหรับหน้างานประเภท โรงงานอุตสาหกรรม, อาคารหอประชุมขนาดใหญ่, ห้างสรรพสินค้า, อาคารจัดแสดงผลงาน เป็นต้น สามารถสั่งผลิตตามขนาดที่ต้องการ หรือ เลือกผลิตตามแม่พิมพ์มาตรฐานของทางบริษัท ดังนี้

ขนาดพิเศษ – รางน้ำสั่งผลิตขนาดใหญ่พิเศษ สำหรับหน้างานประเภท โรงงานอุตสาหกรรม, อาคารหอประชุมขนาดใหญ่, ห้างสรรพสินค้า, อาคารจัดแสดงผลงาน เป็นต้น สามารถสั่งผลิตตามขนาดที่ต้องการ หรือ เลือกผลิตตามแม่พิมพ์มาตรฐานของทางบริษัท ดังนี้

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Facebook