fbpx
กันสาดโพลีคาร์บอเนต-โครงไม้พลัส กันสาดโปร่งแสง

กันสาดโพลีคาร์บอเนต ลอนลูกฟูก-โครงสร้างไม้พลัส

#รีวิว งานติดตั้งหลังคาโพลีคาร์บอเนต บนโครงไม้พลัสวูด

“ไม้พลัส ทนทุกยาม งามดั่งไม้” ไม้พลัสสามารถนำมาผลิตเป็นระแนงไม้ กันสาดโครงไม้ ระเบียง หรือ อื่นๆ ที่ใช้แทนไม้จริง ทดแทน
ไม้ธรรมชาติ ไม่ผุ ปลวกไม่กิน ไม่บิดงอ เป็นไม้สังเคราะห์ ผลิตด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง ให้ความแข็งแรงทนทาน มีรูปลักษณ์ และ
สัมผัสใกล้เคียงกับไม้มากที่สุด

**จำหน่ายกันสาดโครงไม้พลัส และระเบียงไม้พลัสสำเร็จรูป พร้อมติดตั้ง **
ดูทั้งหมด

 

กันสาด โพลีคาร์บอเนต ลอนลูกฟูกใส

กันสาดโพลีคาร์บอเนต ลอนลูกฟูก พร้อมติดตั้งโครงสร้าง

 

ผลงานการติดตั้ง ” หลังคา-กันสาดโพลีคาร์บอเนต ”
หลังคาโพลีคาร์บอเนต เป็นหลังคาโปร่งแสง ด้วยแผ่นโพลีคาร์บอเนต เกรด A ของ LEXAN มีการเคลือบสารกัน UV ทั้งสองด้านของแผ่น และมีคุณสมบัติ Easy Clean ซึ่งเป็นการเคลือบสารพิเศษที่ผิวด้านบน ช่วยในเรื่องของการรวมตัวกันของหยดน้ำให้กลมขึ้น ช่วยชะล้างฝุ่นสกปรก และมีอายุการใช้งานยาวนาน

กันสาดโพลีคาร์บอเนตกันสาดโปร่งแสง

หลังคาโพลีคาร์บอเนต ลอนลูกฟูก – โครงสแตนเลส

ภาพผลงานการติดตั้ง “หลังคาโพลีคาร์บอเนต – โครงสแตนเลส” BP บริการติดตั้ง หลังคาโพลีคาร์บอเนต กันสาดไวนิล ระเบียง ระแนง รางน้ำฝน ทน สวย

Facebook