กันสาดโพลีโครงเหล็ก (4)

หลังคาโพลีคาร์บอเนต โครงเหล็ก สีขาวขุ่น

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Facebook