กันสาดไวนิล - การทดสอบ - ตอนที่ 1

กันสาดไวนิล

บีพี ได้ทำการทดสอบประสิทธิภาพของวัสดุที่ใช้ทำ กันสาดไวนิล โดยการทดสอบจากแผ่นหลังคาไวนิลลอน เพื่อเพิ่มความมั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า โดยทำการปล่อยลูกโลหะน้ำหนักต่างๆกัน เพื่อดูว่าหลังคาสามารถรองรับได้หรือไม่ มีความเสียหายเกิดขึ้น หรือไม่

Facebook