fbpx

กันสาดโพลีคาร์บอเนต ลอนลูกฟูก พร้อมติดตั้งโครงสร้าง

กันสาด/หลังคา / กันสาดโปร่งแสง / กันสาดโพลีคาร์บอเนต / กันสาดโพลีฯ ลอนลูกฟูก

 

ผลงานการติดตั้ง ” หลังคา-กันสาดโพลีคาร์บอเนต ”
หลังคาโพลีคาร์บอเนต เป็นหลังคาโปร่งแสง ด้วยแผ่นโพลีคาร์บอเนต เกรด A ของ LEXAN มีการเคลือบสารกัน UV ทั้งสองด้านของแผ่น และมีคุณสมบัติ Easy Clean ซึ่งเป็นการเคลือบสารพิเศษที่ผิวด้านบน ช่วยในเรื่องของการรวมตัวกันของหยดน้ำให้กลมขึ้น ช่วยชะล้างฝุ่นสกปรก และมีอายุการใช้งานยาวนาน

Facebook