Home » BP Online Appointment 2019


แบบฟอร์มขอคิวนัดวัดหน้างาน
 เพื่อจองคิวประเมิณหน้างานล่วงหน้า (ลงทะเบียนฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย)
**ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าใช้เพื่อการนัดประเมิณหน้างานอย่างเดียวเท่านั้น**

ขั้นตอนการดำเนินการ
1. กรอกข้อมูลสำคัญ สำหรับการติดต่อ
2. กด Submit หรือ ยืนยัน เพื่อส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่
3. เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปเพื่อ แจ้งวันประเมิณหน้างานภายใน 24 ชั่วโมง (ยกเว้น วันอาทิตย์-วันหยุดพิเศษ)

ระบุ* สถานะของท่านเพื่อเป็นประโยชน์ ต่อการติดต่อ และแจ้งข้อมูลต่างๆ
ระบุ* สถานที่หน้างานให้ชัดเจน อาทิ บ้านเลขที่, ซอย, ถนน เป็นต้น
*ช่องทางการส่งเอกสารใบเสนอราคา Email หรือ Line ID*
*ช่องทางการส่งเอกสารใบเสนอราคา Email หรือ Line ID*
ระบุ* สินค้าที่ท่านสนใจ เจ้าหน้าที่จะเตรียมวัสดุตัวอย่างสินค้าข้างต้นไปในวันประเมิณหน้างาน
ระบุ*วันที่ท่านสะดวกให้เจ้าหน้าที่ BP เข้าประเมิณราคาหน้างาน - จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อแจ้ง วัน-เวลา อีกครั้งตามเบอร์ติดต่อที่แจ้งไว้ข้างต้น
ระบุ*วันที่ท่านสะดวกให้เจ้าหน้าที่ BP เข้าประเมิณราคาหน้างาน - จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อแจ้ง วัน-เวลา อีกครั้งตามเบอร์ติดต่อที่แจ้งไว้ข้างต้น